Kontroly zahajované v únoru 2019


České bankovky - ilustrační foto

19/02 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel

schválení kontrolního závěru: listopad 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Účetní výkazy

19/03 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

schválení kontrolního závěru: listopad 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


tisk stránky