Kontroly zahajované v září 2019


19/20 - Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil

schválení kontrolního závěru: květen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


19/21 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

schválení kontrolního závěru: květen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


19/22 - Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

schválení kontrolního závěru: červen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hykšová Hana, Ing.


19/23 - Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost

schválení kontrolního závěru: červen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


19/24 - Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci

schválení kontrolního závěru: červenec 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


19/34 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí

schválení kontrolního závěru: duben 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Pýchová Hana, RNDr.


tisk stránky