Kontroly zahajované v září 2020


Ruce

20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb

schválení kontrolního závěru: květen 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


Potraviny v krabici

20/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami

schválení kontrolního závěru: červenec 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Procházka Roman, Ing.


Účetní výkazy

20/33 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

schválení kontrolního závěru: červen 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


Účetní výkazy

20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

schválení kontrolního závěru: červenec 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.

tisk stránky