Kontroly zahajované v září 2022


Laborantka u mikroskopu

22/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu na institucionální podporu výzkumných organizací

schválení kontrolního závěru: květen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


Kostel sv. Petra a Pavla, Praha Vyšehrad

22/22 - Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury

schválení kontrolního závěru: červen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Bankovky

22/23 - Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty

schválení kontrolního závěru: červen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.

tisk stránky