Kontroly zahajované v září 2023


Mladí lidé čekající na pohovor

23/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020

schválení kontrolního závěru: červen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koucký Stanislav, Ing.


Skupinová terapie

23/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunity

schválení kontrolního závěru: červenec 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Sklenák Roman, Mgr.

tisk stránky