Auditní kompendium Kontaktního výboru EU o veřejném zdraví


Toto vydání kompendia nabízí obecný úvod k problematice veřejného zdraví a úloze EU a jejích členských států v této politické oblasti a poskytuje přehled vybraných auditů nejvyšších kontrolních institucí EU od roku 2014, včetně shrnutí jejich činnosti.

První část publikace nabízí obecný přehled veřejného zdraví v EU, jeho právního základu, hlavních cílů a souvisejících povinností. Pomocí příkladů také dokládá hlavní problémy, kterým v oblasti veřejného zdraví v současnosti čelí EU i její členské státy. Druhá část pak shrnuje výsledky vybraných auditů, které během posledních pěti let provedly nejvyšší kontrolní instituce z 23 zúčastněných členských státům EU. Třetí část tohoto auditního kompendia obsahuje podrobné informativní přehledy k vybraným auditům.

tisk stránky