Zadávání veřejných zakázek na stavební práce a prevence korupce - společná zpráva o paralelní kontrole českého NKÚ a německého BRH


V lednu 2011 se Nejvyšší kontrolní úřad České republiky a Spolkový účetní dvůr Německa dohodly na provedení paralelních kontrol v oblasti zadávacích řízení a prevence korupce u pozemních a dopravních staveb. Spolupráce byla zaměřena i na oblast evropského zadávacího práva tak, jak bylo transponováno do národních legislativ. Kontroly zahrnovaly i zadávání zakázek pod evropskými limity s cílem postihnout oblast prevence korupce.

Kontrolní zjištění obou nejvyšších kontrolních institucí jsou shrnuta ve společné zprávě, která je mimo jiné určena mezinárodním organizacím, jako je Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI).

tisk stránky