Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 24/32


Předmět kontroly:

Vybraný majetek státu a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce České republiky

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Úřad práce České republiky hospodařil s vybraným majetkem státu a peněžními prostředky hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy

Kontrolované osoby:

  • Úřad práce České republiky

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 11/2024
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 08/2025

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Roman Sklenák

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2024 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2024 na svém VIII. jednání dne 10. června 2024.

tisk stránky