Věstník NKÚ, částka 1/2014


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 a 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, výroční zprávu za rok 2013 a 8 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/02, 13/07, 13/10, 13/13, 13/14, 13/16, 13/20, 13/23).

tisk stránky