Věstník NKÚ, částka 1/2015


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 2015, dodatek k plánu kontrolní činnosti na rok 2015, devět kontrolních závěrů z kontrolních akcí (14/04, 14/08, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/16, 14/18, 14/39) a výroční zprávu NKÚ za rok 2014.

tisk stránky