Věstník NKÚ, částka 3/2016


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2015 a 2016 a 15 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (14/31, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 15/22, 15/24 a 15/39).

tisk stránky