Věstník NKÚ, částka 3/2019


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018, změny a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019 a 9 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (18/03, 18/05, 18/07, 18/08, 18/14, 18/17, 18/20, 18/33, 18/34)

tisk stránky