Věstník NKÚ, částka 3/2020


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019, změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020, doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 a deset kontrolních závěrů z kontrolních akcí (18/32, 19/05, 19/07, 19/08, 19/09, 19/12, 19/13, 19/15, 19/17, 19/33)

tisk stránky