Věstník NKÚ, částka 3/2023


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022, změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023 a devět kontrolních závěrů z kontrolních akcí (21/37, 22/07, 22/09, 22/11, 22/14, 22/15, 22/19, 22/21, 22/31)

tisk stránky