Věstník NKÚ, částka 4/2016


Obsahuje změny a dodatky plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2016 a 14 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (15/09, 15/17, 15/23, 15/25, 15/26, 15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 15/34, 15/35 a 15/40).

tisk stránky