Věstník NKÚ, částka 4/2017


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2016 a 2017, dodatky k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017 a 7 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (16/12, 16/21, 16/24, 16/25, 16/27, 16/30, 16/31).

tisk stránky