Věstník NKÚ, částka 4/2020


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019, změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 a deset kontrolních závěrů z kontrolních akcí (19/10, 19/14, 19/16, 19/18, 19/19, 19/22, 19/23, 19/24, 19/29, 19/34)

tisk stránky