Věstník NKÚ, částka 5/2016


Obsahuje plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017 byl schválen usnesením Kolegia NKÚ č. 5/XIII/2016 na XIII. jednání dne 17. října 2016.

Upozornění: Tato publikace zachycuje plán kontrolní činnosti k datu schválení. Změny a dodatky plánu schválené na jednáních Kolegia NKÚ jsou zachycené v elektronické verzi plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky