Věstník NKÚ, částka 6/2020


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019 a 2020, doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021 a šest kontrolních závěrů z kontrolních akcí (19/20, 19/21, 19/25, 19/26, 19/31, 20/03)

tisk stránky