Ústava ČR, hlava pátá, článek 97


HLAVA PÁTÁ

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Článek 97

  1. Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
  2. Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
  3. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.


Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992

tisk stránky