Certifikace budovy metodikou SBToolCZ


V rubrice Co stavíme a jak jsme zveřejnili certifikát projektu a protokol o certifikaci budovy ve fázi projektu.

Pro komplexní hodnocení kvality vlastností budovy byl využit národní nástroj SBToolsCZ. Více informací naleznete zde: https://www.sbtool.cz/2019/nove-sidlo-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-nku-ziskalo-stribrny-certifikat/.

Hodnocení metodikou SBToolCZ se provádí ve dvou fázích:

  1. Fáze návrhu – precertifikace (hodnocení/certifikace projektu) – je provedena.
  2. Fáze skutečného provedení stavby – provádí se maximálně po třech letech provozu budovy, tedy od data kolaudace. Finální certifikaci plánujeme provést v roce 2023.

tisk stránky