Účetnictví i účetní závěrka ČSSZ za rok 2019 byly v pořádku, NKÚ nenašel významné nedostatky

Tisková zpráva ke KA č. 19/29 – 14. 9. 2020


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví a spolehlivost účetní závěrky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2019. Kontroloři se zaměřili i na spolehlivost údajů, které ČSSZ předkládala pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Kontrola nenašla významné nedostatky ani v jedné z kontrolovaných oblastí.

Kontrola nezjistila nesprávnosti, které by měly významný dopad na vedení účetnictví nebo na spolehlivost údajů v účetní závěrce ČSSZ. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ČSSZ.

Nedostatky kontroloři nezjistili ani v údajích pro hodnocení plnění státního rozpočtu předložených ČSSZ.

Vnitřní kontrolní systém ČSSZ byl nastaven v souladu s právními předpisy a kontrola vybraných transakcí ani v tomto případě neodhalila nedostatky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky