Účetnictví MŠMT za rok 2019 bylo spolehlivé, zásadní nedostatky NKÚ nenašel

Tisková zpráva ke KA č. 19/31 – 16. 11. 2020


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví a spolehlivost účetní závěrky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za rok 2019. Kromě toho se kontroloři zaměřili i na spolehlivost údajů, které MŠMT předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu, a také na závěrečný účet ministerstva. Ani v jedné z těchto oblastí kontrola neodhalila významné nedostatky.

Kontroloři neodhalili nesprávnosti, které by měly významný dopad na vedení účetnictví nebo na spolehlivost údajů v účetní závěrce MŠMT. Určité nesprávnosti v účetnictví sice MŠMT mělo, ještě před jeho uzavřením a sestavením účetní závěrky je ale opravilo. Účetní závěrka za rok 2019 tak podává věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace MŠMT.

V údajích pro hodnocení plnění státního rozpočtu předložených MŠMT našli kontroloři jen méně významné nedostatky, které na spolehlivost těchto údajů neměly vliv.

Ani v případě závěrečného účtu MŠMT nebyly zjištěné nesprávnosti významné.

„Jsme rádi, že výsledky této kontroly můžeme hodnotit pozitivně. U MŠMT se ukazuje, že opakované kontroly NKÚ přinesly podstatné změny a hlavně zlepšení ve vedení účetnictví i v souvisejících oblastech. Ministerstvo mělo snahu situaci napravit, reagovalo na naše zjištění i doporučení, a proto se dnes můžeme bavit o tom, že jsou věci v zásadě v pořádku,“ uvedl člen úřadu Jan Vedral, který kontrolu vedl.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky