Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na přípravu členství České republiky v Evropské unii

2.7.2004 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 03/25


Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a užití neinvestičních a investičních prostředků státního rozpočtu určených na přípravu členství České republiky v Evropské unii.

Kontrolovaným obdobím byly roky 1998 až 2003.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava a Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů.

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel finančních prostředků v rámci realizace Národního programu v letech 2001 – 2002 nevydávalo při jejich uvolňování rozhodnutí o poskytnutí dotace. Navíc ministerstvo neprovedlo v kontrolovaném období u organizací v jeho působnosti ani jednu kontrolu nakládání s finančními prostředky čerpanými v rámci Národního programu, a to i přesto, že kontrolovaným osobám vybraným ke kontrole NKÚ uvolnilo v letech 2000 – 2003 celkem 211 104 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví jako příjemce finančních prostředků použilo celkem 902 tis. Kč v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, z toho částka 540 tis. Kč nesouvisela s Národním programem.

Kontrolované osoby krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy nevedly v účetnictví odděleně evidenci státní dotace. Kontrolované osoby Státní zdravotní ústav a Státní ústav pro kontrolu léčiv použily celkovou částku ve výši 1 858 tis. Kč v rozporu s obecně platnými předpisy.

JUDr. Holeček, člen Úřadu

tisk stránky