NKÚ kontroloval ekologickou likvidaci nepotřebné munice

TISKOVÁ ZPRÁVA – 5. února 2009


Cílem další z kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit realizaci projektu ekologické likvidace munice z výzbroje Armády České republiky a užití prostředků státního rozpočtu na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související přepravu, skladování a ostrahu. Celkem bylo ekologicky zlikvidováno 48 541,036 tun nepotřebné munice. Na veškerou zlikvidovanou munici vydal Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Osvědčení o jakosti a kompletnosti.

V roce 2003 rozhodlo Ministerstvo obrany (MO) o trvalé nepotřebnosti 65 805 tun munice. Ta byla rozdělena na dvě části, 38 805 tun k okamžité likvidaci (munice neprodejná, nebezpečná a s prošlou životností) a 27 000 tun nabízených k prodeji a darování (po realizaci prodeje a darování zůstalo 8 979 tun této munice k likvidaci).

Vyskladňování munice k likvidaci bylo zahájeno 12. května 2004 a ukončeno 30. listopadu 2006. Likvidace byla ukončena v objemech uvedených v dokumentaci jednotlivých akcí do konce roku 2007.

Odsunem nepotřebné munice bylo v kontrolovaném období uvolněno 208 skladových objektů s celkovou skladovací plochou 106 962 m2. Ze 17 zásobovacích základen munice AČR zůstalo v roce 2007 sedm zásobovacích středisek. U vyřazených raket a řízených střel bylo v roce 2008 zastaveno sledování jejich technického stavu.

„Plánované peněžní prostředky na ekologickou likvidaci munice ministerstvo na rok 2008 z návrhu rozpočtu vyškrtlo. Ve skladech zůstalo více než 2 200 raket a řízených střel, které již byly vyřazeny z používání v AČR, na jejichž likvidaci je potřeba cca 85 milionů korun,“ upozornil prezident NKÚ František Dohnal. Na rok 2009 uplatnilo MO při přípravě státního rozpočtu požadavek na peněžní prostředky na tuto likvidaci ve výši cca 5 milionů korun.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2007, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo obrany a VOP-026 Šternberk, s. p.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 pod číslem 08/17. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Ladislav Zeman.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky