NKÚ ověřil spolehlivost účetní závěrky ČSSZ za rok 2011, při kontrole narazil na riziko zneužití dat klientů

TISKOVÁ ZPRÁVA – 17. 9. 2012


Hlavním cílem kontroly bylo ověřit spolehlivost účetní závěrky a finančních výkazů ČSSZ za rok 2011. Podle NKÚ celková nesprávnost v účetní závěrce představuje částku 694,7 milionu korun. Reformu účetnictví veřejných financí, která začala v lednu 2010, provázely i v roce 2011 obtíže. Některé nové předpisy nebyly jednoznačné, což ztěžovalo organizačním složkám státu jejich naplnění. Ostatně na nejasnost zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek NKÚ opakovaně upozorňuje – naposledy před dvěma týdny ve zprávě o účetní závěrce MŠMT. I přes uvedené nesprávnosti ale NKÚ vyhodnotil, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ČSSZ. Celková nesprávnost v účetní závěrce totiž nepřesáhla stanovenou hladinu významnosti1.

Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrole zaměřil i na mzdové náklady a výdaje ČSSZ. Zjistil přitom, že někteří její zaměstnanci byli v roce 2011 evidováni jako osoby vykonávající podnikatelskou činnost – a to v oborech, kde by mohli zneužít data klientů sociálního systému. Tito lidé navíc neměli pro své podnikání souhlas zaměstnavatele. Tím porušili nejen zákoník práce, ale i pracovní řád ČSSZ.

Kontroloři prověřili 39 zaměstnanců pracujících na ústředí správy. Zjistili, že 15 jich bylo vedeno v systému ARES, který eviduje podnikatelské subjekty v Česku. Šest z nich navíc mělo živnostenské oprávnění podnikat v oborech, které se týkají poskytování finančních služeb, jako je například zprostředkování úvěru nebo poskytování pojištění. U zbylých devíti zaměstnanců šlo o jiné oblasti – např. poradenství, zprostředkování obchodu a služeb apod. Podle NKÚ existuje riziko, že tito lidé mohli informace, ke kterým měli v systémech ČSSZ přístup, zneužít pro osobní podnikání.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 11/26.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Hladina významnosti – nejvyšší možná míra nesprávností, kterou uživatelé účetních výkazů mohou shledávat jako ještě přijatelnou. V případě ČSSZ byla hladina významnosti stanovena ve výši 0,5 % z hodnoty nákladů za rok 2011, tj. 2 mld. Kč.

tisk stránky