Účetní závěrka ČSSZ je v pořádku, zjistila kontrola NKÚ

Tisková zpráva ke KA č. 14/38 – 24. 8. 2015


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jestli Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2014 postupovala v souladu s právními předpisy. Kontroloři prověřili zejména průkaznost, správnost a srozumitelnost účetnictví ČSSZ a správnost účetní závěrky. Z výsledků kontroly vyplývá, že účetní závěrka ČSSZ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

NKÚ prověřil vedení účetnictví ČSSZ už v minulosti, a to například kontrolou ukončenou v roce 2012. Podle výsledků současné kontroly Česká správa sociálního zabezpečení většinu dřívějších nedostatků odstranila.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky