Ani po více než dvaceti letech není jasné, kdo bude vlastníkem jezer Most a Milada

Tisková zpráva ke KA č. 15/21 – 11. 4. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem používaly Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a státní podnik Palivový kombinát Ústí v letech 2002 až 2015 peníze na rekultivace bývalých důlních lokalit lomů Ležáky a Chabařovice. V nich vznikla jezera Most a Milada. Zmíněné rekultivace stály do konce roku 2014 více než osm miliard korun, z nichž kontroloři prověřili dvě miliardy. Přestože stát dosud do rekultivací investoval tolik peněz, tak stále nevyřešil, kdo bude vlastníkem těchto zrekultivovaných lokalit a za jakých podmínek je bude provozovat a rozvíjet. To brání jejich dalšímu rozvoji a lepšímu využití těchto jezer veřejností.

Kdo bude vlastníkem zrekultivovaných území, přitom není jasné už od první poloviny devadesátých let, kdy se rozhodlo o revitalizaci obou lokalit. V roce 2011 státní podnik Palivový kombinát Ústí navrhoval převést tato území bezúplatně obcím. Ministerstvo financí a ÚOHS ale upozornily na to, že převod by mohl být v rozporu s předpisy EU o poskytování veřejné podpory. Jestli se ale skutečně jedná o nedovolenou podporu, to dosud MPO ani státní podnik nevyřešily. Ministerstvo jen odsunulo původní termíny pro rozhodnutí o vlastníkovi jezera Milada z roku 2015 do konce roku 2017 a jezera Most z roku 2017 do konce roku 2019.

Vyřešením vlastnické otázky by se z jezer díky dalšímu rozvoji mohly stát plnohodnotné příměstské rekreační oblasti. Podmínky jsou pro to ideální, protože se jedná o přístupná jezera s rozlohou přes 250 hektarů v případě jezera Milada a více než 300 hektarů v případě jezera Most.

NKÚ také upozorňuje na to, že je zároveň nutné stanovit podmínky, za kterých nový vlastník tato území získá. Jinak totiž hrozí, že tento vlastník území nebude dále rozvíjet, například stavbou cyklostezek, rekreačních zázemí, silnic, kanalizací a další infrastruktury.

Pokud se v budoucnu budou rekultivovat i další důlní lokality v Ústeckém kraji na jezera, doporučuje NKÚ předem vyřešit vlastnickou otázku i podmínky provozování, jinak i těmto rekultivačním projektům budou hrozit podobné problémy.

Při hospodaření s penězi určenými na rekultivace nezjistil NKÚ závažná pochybení.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky