Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
22/13Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž hospodaří vybrané fakultní nemocniceukončená publikovaná
22/03Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřadukončená publikovaná
22/32Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lányukončená - dosud nepublikovaná
22/04Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péčeukončená publikovaná
22/28Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanostiukončená publikovaná
22/10Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditůukončená publikovaná
22/24Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stokukončená publikovaná
22/21Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu na institucionální podporu výzkumných organizacíukončená publikovaná
22/05Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacímukončená publikovaná
22/02Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání ukončená publikovaná
22/09Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinuukončená publikovaná
22/15Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014–2020ukončená publikovaná
22/08Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35ukončená publikovaná
22/22Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo kulturyukončená publikovaná
22/31Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních herukončená publikovaná
22/11Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republikyukončená publikovaná
22/07Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19ukončená publikovaná
22/27Peněžní prostředky státu určené na podporu bydleníukončená publikovaná
22/12Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstvaukončená publikovaná
22/29Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)ukončená publikovaná
22/14Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofukončená publikovaná
22/25Peněžní prostředky státu vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021zrušená
22/06Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správyukončená publikovaná
22/20Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictvíukončená publikovaná
22/01Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchukončená publikovaná
22/26Peněžní prostředky vynakládané na zvýšení bezpečnosti silničního provozuukončená publikovaná
22/30Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčíukončená publikovaná
22/23Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtůukončená publikovaná
22/16Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2022 a údaje předkládané Městským soudem v Praze pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022ukončená publikovaná
22/17Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022ukončená publikovaná
22/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022ukončená publikovaná
22/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2022, účetní závěrka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za rok 2022 a údaje předkládané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022ukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky