2. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 31.1.2011


Na II. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 31. ledna 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/01 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se);
  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/23 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2011 o kontrolní akci č. 11/32 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce;
  • doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2011 o kontrolní akci č. 11/33 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy;
  • doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2011 o kontrolní akci č. 11/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev;
  • usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra ke kontrolní akci č. 10/13 - Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury (schváleno);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/08 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně (schváleno).

tisk stránky