7. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 28.3.2011


Na VII. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 28. března 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • změna plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 10/16 - "Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea" (změna v položce Členové Senátu NKÚ);
  • změna plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 11/04 - "Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí" (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • usnesení o odvolání kontrolované osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa České Budějovice ke kontrolní akci č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D 3";
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/11 - "Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh" (schválen);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/12 - "Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny" (schválen);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/13 - "Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím" (schválen).

tisk stránky