1. jednání Kolegia NKÚ dne 15.1.2024


Na I. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 15. ledna 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Kontrolního výboru PSP ČR k provedení následné kontroly vynakládání peněžních prostředků státu na systém ochrany měkkých cílů
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/09 - Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům – (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/26 - Peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídy – (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňování – (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/04 - Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) – (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se; Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů (odvolání kontrolované osoby – Český statistický úřad)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/07 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší (odvolání kontrolované osoby – HERKUL, a.s.)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/08 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republiky (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

tisk stránky