10. jednání Kolegia NKÚ dne 18.7.2022


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 18. července 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/30 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení);
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/30 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu)

tisk stránky