11. jednání Kolegia NKÚ dne 15.8.2022


Na XI. jednání Kolegia NKÚ dne 15. srpna 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Projednání návrhu na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/33 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů (odvolání kontrolované osoby Státní zemědělský intervenční fond, Praha)
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 21/27 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 21/38 - Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování

tisk stránky