13. jednání Kolegia NKÚ dne 19.9.2022


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 19. září 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/23 - Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty (změna v položce Kontrolované osoby - vybrané finanční úřady - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/33 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů (změna v položce Časový plán - předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014-2020 (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)

tisk stránky