13. jednání Kolegia NKÚ dne 28.8.2023


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 28. srpna 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/27 - Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení (odvolání kontrolované osoby Státní fond podpory investic)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/20 - Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

tisk stránky