15. jednání Kolegia NKÚ dne 14.10.2019


Na XV. jednání Kolegia NKÚ 14. října 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2019 – Rozpočtové opatření č. 3
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně (změna v položce Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/17 - Peněžní prostředky státu poskytnuté podporu zdravotnického výzkumu (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/32 - Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce (odvolání kontrolované osoby Generální finanční ředitelství a Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/21 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/22 - Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů

tisk stránky