15. jednání Kolegia NKÚ dne 21.11.2022


Na XV. jednání Kolegia NKÚ dne 21. listopadu 2022 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna rozpočtu na rok 2022 – Rozpočtové opatření č. 4
 • Změna Organizačního řádu NKÚ
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/37 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/01 - Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/05 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/27 - Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/30 - Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány (odvolání kontrolované osoby – Lesní správa Lány, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/33 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/02 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/03 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřad

tisk stránky