16. jednání Kolegia NKÚ dne 12.12.2022


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 12. prosince 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/31 - Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 22/01 - Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (odvolání kontrolované osoby – Státní fond dopravní infrastruktury)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 22/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů (odvolání kontrolované osoby – Gender studies, o.p.s. a Modrý Maják, z.s.)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/04 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče

tisk stránky