16. jednání Kolegia NKÚ dne 13.11.2023


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 13. listopadu 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/01 - Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/02 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/03 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranu

tisk stránky