16. jednání Kolegia NKÚ dne 4.11.2019


Na XVI. jednání Kolegia dne 4. listopadu 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2019 – MRO č. 4
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/32 - Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/22 - Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/32 - Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce (odvolání kontrolované osoby Státní úřad inspekce práce)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. č. 19/03 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

tisk stránky