17. jednání Kolegia NKÚ dne 25.11.2019


Na XVII. jednání Kolegia NKÚ dne 25. listopadu 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2019 – RO č. 5
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/04 - Podpora protipovodňových opatření (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/23 - Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/32 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (vypuštění KA z PKČ)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/32 - Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce (odvolání kontrolované osoby Státní úřad inspekce práce)

tisk stránky