18. jednání Kolegia NKÚ dne 11.12.2023


Na XVIII. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 11. prosince 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zemědělství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/06 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/04 - Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agentura

tisk stránky