2. jednání Kolegia NKÚ dne 10.2.2020


Na II. jednání Kolegia NKÚ 10. února 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Informace o změně rozpočtu NKÚ na rok 2020
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/29 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky (změna v položce Kontrolní závěr schvaluje)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/12 - Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/04 - Podpora protipovodňových opatření
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/08 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

tisk stránky