3. jednání Kolegia NKÚ dne 24.2.2020


Na III. jednání Kolegia NKÚ dne 24. února 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – NKÚ za rok 2019
  • Účetní závěrka NKÚ za účetní období roku 2019
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/05 - Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/33 - Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky (změna v položce Časový plán - předložení KZ ke schválení)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/11 - Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra
  • tisk stránky