3. jednání Kolegia NKÚ dne 4.3.2024


Na III. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 4. března 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení; Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (změna v položce – Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/27 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 (změna v položce – Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/07 - Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systém (změna v položce – Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/12 - Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem obrany na výcviková zařízení Armády České republiky (změna v položce – Kontrolní závěr vypracovává)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů (odvolání kontrolovaných osob: Správa základních registrů, Ministerstvo vnitra)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/08 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republiky

tisk stránky