4. jednání Kolegia NKÚ dne 9.3.2020


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 9. března 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/25 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/34 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/06 - Peněžní prostředky poskytované veřejným vysokým školám (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/32 - Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/09 - Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky

tisk stránky