5. jednání Kolegia NKÚ dne 21.3.2022


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 21. března 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2022 – Rozpočtové opatření č. 1
  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2021
  • Změna Pracovního řádu NKÚ
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/20 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+ (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/21 - Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů (odvolání kontrolované osoby Národní knihovna České republiky)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/09 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody

tisk stránky