6. jednání Kolegia NKÚ dne 6.4.2020


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 6. dubna 2020 bylo projednáno následující:

  • Námitka podjatosti vznesená vůči členu Úřadu Ing. Stárkovi kontrolovanou osobou Policejní akademie České republiky v Praze v rámci kontrolní akce č. 19/20
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/14 - Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy (odvolání kontrolované osoby Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/22 - Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (odvolání kontrolované osoby Město Lom)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/18 - Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/34 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/12 - Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/13 - Obrněná technika Armády České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/15 - Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

tisk stránky