Kontroly zahajované v březnu 2020


Studentka u tabule

20/06 - Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám

schválení kontrolního závěru: leden 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Ruce na klávesnici

20/07 - Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělství

schválení kontrolního závěru: únor 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.

tisk stránky